Det er muligt at søge danskbonus både som selvforsørgende og som integrationsydelsesmodtager. 

Danskbonus til selvforsørgende
Hvis du er selvforsørgende og omfattet af integrationsloven, kan du søge om danskbonus som et engangsbeløb.

Danskbonus til integrationsydelsesmodtagere
Hvis du er integrationsydelsesmodtager, kan du efter ansøgning få ret til danskbonus i op til 6 måneder.