Sagsbehandlingstider for hjælpemidler er den tid, der går fra vi modtager ansøgningen, til der er truffet en afgørelse.

Ved bevilling af hjælpemidler kan der være behov for afprøvning og tilpasning, hvorved ventetiden kan blive længere end det oplyste.