Nedenfor ses en liste med de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet har vedtaget for de ansøgningssager, der vedrører børn med behov for særlig støtte efter Serviceloven, hjælp og støtte til voksne med funktionsnedsættelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik  og Serviceloven og hvor der er udarbejdet en kvalitetsstandard for området.

På visse områder har Fredensborg Kommune ikke vedtaget en frist.
Det skyldes enten, at der allerede i lovgivningen er fastsat en frist, at hjælpen og støtten er af akut karakter eller at der ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard.