Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012?
Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet?
Så kan du måske få behandlet din sag på ny.