Kvalitetsstandarderne fortæller, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Kvalitetsstandarderne er politisk vedtaget. 

 Filnavn Størrelse   Dato
§ 100 Merudgifter.pdf 169 KB 25-11-2021
§ 101 og 101a Social behandling af stofmisbrug.pdf 157 KB 25-11-2021
§ 103 Beskyttet beskæftigelse.pdf 174 KB 25-11-2021
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud - dagtilbud.pdf 158 KB 25-11-2021
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud - klubtilbud.pdf 163 KB 25-11-2021
§ 107 Midlertidigt botilbud.pdf 175 KB 25-11-2021
§ 108 Længerevarende botilbud.pdf 172 KB 25-11-2021
§ 109 Krisecentre.pdf 141 KB 25-11-2021
§ 110 Forsorgshjem og herberger.pdf 170 KB 25-11-2021
§ 141 Social behandling af alkoholmisbrug.pdf 151 KB 25-11-2021
§ 44 (§ 84) Aflastning.pdf 152 KB 25-11-2021
§ 44 (§ 84) Afløsning i hjemmet.pdf 152 KB 25-11-2021
§ 44 (§ 84) Praktisk og personlig hjælp i hjemmet.pdf 153 KB 25-11-2021
§ 84 Afløsning og aflastning.pdf 165 KB 25-11-2021
§ 85 Socialpædagogisk støtte.pdf 171 KB 25-11-2021
§ 97 Ledsagelse.pdf 157 KB 25-11-2021
§§ 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).pdf 208 KB 25-11-2021
STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.pdf 131 KB 25-11-2021