Foreninger har mulighed for at søge tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
Tilskuddene fordeles efter Fredensborg Reglerne
Når der ansøges om tilskud skal følgende indsendes:

Ansøgningsfrist er den 1. oktober.

Der skal efterfølgende indsendes årsregnskab.
Læs mere om det herunder. 

Foreningens regnskab

Foreninger, der modtager tilskud skal hvert år indsende et foreningsregnskab.

Regnskabet bruges til at beregne foreningens tilskud.
Det skal være modtaget hos kommunen senest 1. oktober.

Folkeoplysningsloven kræver at kommunen blandt andet offentliggøre:

Jubilæumsgave til foreningen

Fredensborg Kommune giver en jubilæumsgave ved jubilæumsårene  25, 50, 75 og 100 år. 
Jubilæumsgaven gives til de foreninger og aftenskoler, der modtager økonomisk tilskud fra kommunen.

Gaven er på 100 kr. for hvert jubilæumsår, dog maksimalt 10.000 kr.

Foreninger, der har et af ovenstående jubilæer, skal kontakte Center for Kultur, Fritid og Sundhed på kultur@fredensborg.dk , hvorefter jubilæumsgaven vil blive udbetalt til foreningens konto.