Hvis I er en gruppe på minimum fem personer, kan I oprette en forening.
Der findes mange forskellige typer af foreninger fx:
• Patientforeninger
• Sociale foreninger
• Grundejerforeninger
• Folkeoplysende foreninger