Foreninger har mulighed for at søge tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
Tilskuddene fordeles efter Fredensborg Reglerne
For at ansøge om tilskud gennem Fredensborg Reglerne skal I indsende følgende:

Ansøgningsfrist er den 1. oktober.