Trivsel er en væsentlig forudsætning for børns udvikling og læring. Derfor har vi i Fredensborg Kommune stort fokus på børn trivsel.

Fra sundhedsplejerskens hjemmebesøg til barnet forlader grundskolen, arbejder vi systematisk med at vurdere og følge op på børns trivsel.
Vurderingerne fungerer som et pædagogisk værktøj til så tidligt som muligt at spotte og sætte ind i forhold til evt. udfordringer. På den måde arbejder vi for at sikre, at udfordringerne i mindst muligt omfang kommer til at påvirke barnets fortsatte udvikling og læring.

Nedenfor beskrives i hovedtræk trivselsarbejdet.

Mobning

Fredensborg Kommune har fokus på trivsel for alle børn, og alle seks folkeskoler i kommunen har en anti-mobbestrategi, som er med til at sikre, at skolen er et trygt sted med respekt og rummelighed.

Alligevel kan der forekomme tilfælde, hvor elever oplever mobning, og det er skolen forpligtet til at håndtere ifølge Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.
Svar på spørgsmål som

  • Hvad skal du gøre, hvis du oplever, at dit barn bliver mobbet?
  • Hvornår kan du klage?
  • Hvem skal du klage til?
  • Hvad skal du skrive i klagen?
  • Hvad sker der så – fuldt medhold, delvist medhold, ikke medhold?Hvad sker der, hvis klagen sendes videre til den nationale Klageinstans mod Mobning?

kan du finde nedenfor.