I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det, bliver inkluderet i vores skoler og dagtilbud.  I daglig tale, taler vi om inklusion, når elever med særlige behov – f.eks. elever med fysiske, faglige, sociale eller psykiske vanskeligheder eller forudsætninger – indgår i folkeskolernes almene undervisning frem for at gå på specialskole eller i specialklasse.  

Men inklusion er også en proces, hvor man respekterer og profiterer af forskelligheder og tilpasser sig hinanden i en anerkendende tilgang. Inklusion handler om hele klassens sammenhold. For at opnå inklusion i en klasse, skal der derfor arbejdes med hele klassedynamikken, der skal arbejdes med relationer. Det er således ikke kun den enkelte elev, der skal tilpasse sig fællesskabet, men også fællesskabet, der skal have plads til alle.
  
Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til et fokus på det fælles.

Hjemmet og forældrene er vigtige faktorer i forhold til inklusion. Hvis inklusion skal lykkes, er det nødvendigt med opbakning fra alle forældre, også forældrene til de andre børn i klassen.  

Det kræver dialog og åbenhed hos elever, lærere og forældre at inkludere elever med særlige udfordringer, så mangfoldigheden i fællesskabet styrkes. Det er vigtigt, at forældrene har fokus på hele klassens udvikling og trivsel og går forrest ved at udvise tolerance overfor alle børn.