Ordblindhed

De fleste børn lærer at læse i skolen. Men nogle børn har meget svært ved at lære at læse. Det kan der være forskellige grunde til. En del af disse børn kan have svært ved at forbinde bogstaverne med deres lyde. Med andre ord har børnene svært ved at lære at udnytte skriftens lydprincip, når de skal læse og stave, og denne vanskelighed hedder ordblindhed (dysleksi). 

Hvis børn med ordblindhed ikke får den rette hjælp, kan de få vanskeligheder med at forstå og skrive tekster i alle fag. De er også i fare for at udvikle en dårlig selvopfattelse, fordi de kan være tilbøjelige til at tænke, at de må være dumme, siden de har så svært ved at læse. Så de bliver ofte kede af at læse og kan risikere at blive kede af at gå i skole. Derfor er det vigtigt at opdage ordblindevanskelighederne i tide og sætte ind med indsatser for at støtte børnenes læse- og staveudvikling og for at styrke deres tro på egne evner. Forskning viser, at det til en vis grad kan lade sig gøre at forebygge ordblindhed, inden barnet kommer i skole.

I de to pjecer kan du læse mere om kommunens arbejde med ordblindhed, og hvad du kan gøre som forældre.  
Hvordan kan jeg støtte mit barn – om tidlige risikotegn og om forældres støtte til deres barns sproglige udvikling inden skolestart
Hvordan kan jeg støtte mit barn i skolen – om ordblindhed, test, skolens arbejde og forældrenes støtte til deres barn