Børn i 0-3. klasse har ret til at blive optaget i SFO I og børn i 4.-6 i SFO II på den skole, de er indskrevet.

Se folkeskolerne for kontakt til SFO I og SFO II.