Pejlemærker for fremtidens skoler


I Fredensborg Kommune har vi seks velfungerende folkeskoler med et højt fagligt niveau og en af landets bedste trivselsmålinger.

For at bevare den høje kvalitet og fortsat leve op til regeringens nationale mål for folkeskolen, er det nødvendigt, at skolerne hele tiden udvikler sig i takt med samfundets udvikling og nye behov.

Siden 2017 har skolerne arbejdet med en række pejlemærker for vores fælles skolevæsen, som på ambitiøs vis skal guide os, så vi også fremadrettet sikrer, at vores skoler leverer det ypperste – til glæde og gavn for alle kommunens børn. Med pejlemærkerne sættes der retning for skolernes udvikling i de næste år. 

Alle elever skal forlade skolen med færdigheder i de klassiske faglige discipliner som dansk, matematik og naturfag. Men i Fredensborg lægger vi også vægt på, at skolerne skal klæde eleverne på til at kunne agere på et fremtidigt arbejdsmarked, der vil være præget af foranderlighed, avanceret teknologi og samarbejde i fysiske og virtuelle netværk både lokalt og globalt.

I budget 2018 vedtog Fredensborg Kommunes Byråd en ny ambitiøs plan for udvikling af skolerne i alle kommunens bysamfund.
Derfor har Byrådet afsat op mod 900 mio. kroner (inklusiv salgsindtægter) fra 2018-2030 til at sikre, at de fysiske rammer i kommunens skoler er blandt de bedste i landet. Vi står således med en enestående mulighed for at tænke indhold og fysiske rammer sammen.
Pejlemærkerne er det faglige afsæt og inspiration for Byrådets planlægning, så vi sikrer optimale vilkår for læring og trivsel for vores elever og understøtter fremtidens moderne folkeskole med de bedst mulige rammer for læring og trivsel.