Når du har afsluttet 9. klasse, kan du vælge enten at gå videre i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse. 
I Fredensborg Kommune er det UU, der vejleder om uddannelsesmuligheder. 

Fredensborg Kommunes 10. klassestilbud

Fredensborg Kommunes 10. klasse-tilbud ligger på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro:

10. klasseforløbet starter med at afdække elevernes individuelle faglige niveau og personlige ståsteder.
Grundforløbet har alene det formål at give eleven et målrettet og udbytterigt år, der sætter eleven i stand til at træffe rigtige valg for eleven selv.

 

Ungdomsuddannelserne

UU Fredensborg tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge fra 6. klasse til de fylder 25 år.

Læs mere om UU Fredensborg


Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne


Der er et nationalt politisk ønske om, at der skal være flere faglærte i Danmark. Som led til at opnå dette, skal flere unge efter 9. eller 10. klasse søge ind på en erhvervsuddannelse.

Hvert år skal alle kommuner opgøre søgetal til ungdomsuddannelser for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelser.

Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser samt øvrige ungdomsuddannelser.