Hvis du er statsborger fra et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan Fredensborg Kommune tilbyde dit barn modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning tilbydes undervisningspligtige børn fra 1. – 9. klassetrin, hvis mindst én af forældrene kommer fra lande, der er medlem af den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Betingelser for at få modersmålsundervisning
  • Der undervises kun i EU og EØS-sprog.
  • Dit barn skal kunne tale modersmålet, og I skal benytte modersmålet derhjemme i dagligdagen.
  • Modersmålsundervisning på engelsk tilbydes kun i 0. klasse. Da engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. klasse.
  • Modersmålsundervisning på tysk eller fransk tilbydes kun, indtil dit barn får sproget som fag eller valgfag i folkeskolen, dvs. normalt til og med 4. skoleår.
  • Øvrige EU og EØS-sprog tilbydes fra 0-9.-klasse.
Dit barn kan tilmeldes modersmålsundervisning, hvis I har oprindelse i ét af disse lande:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
 
Børn fra Færøerne og Grønland er også berettiget til at modtage modersmålsundervisning.
 
OBS:  Du skal være opmærksom på, at Københavns Kommune har ikke længere tilbyder modersmålsundervisning lørdage. Undervisningen er flyttet til hverdagsaftener.