Børn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Det er ikke et krav, at børn skal gå i skole og man kan som forældre vælge selv at stå for undervisningen. Det betyder, at man fx kan vælge, at ens barn skal undervises derhjemme.

Hvis du er statsborger fra et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan Fredensborg Kommune tilbyde dit barn modersmålsundervisning som supplement til undervisningen i grundskolen.

Hjemmeundervisning


Hvis man som forældre selv vil sørge for undervisningen af ens barn, skal man udfylde og indsende et anmeldelsesskema til Center for Skole og Dagtilbud, inden hjemmeundervisningen begynder.
Hjemmeundervisningen følger de samme regler som friskoler og private grundskoler.

 

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning tilbydes undervisningspligtige børn fra 1. – 9. klassetrin, hvis mindst én af forældrene kommer fra lande, der er medlem af den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Betingelser for at få modersmålsundervisning

  • Der undervises kun i EU og EØS-sprog.
  • Dit barn skal kunne tale modersmålet, og I skal benytte modersmålet derhjemme i dagligdagen.
  • Modersmålsundervisning på engelsk tilbydes kun i 0. klasse. Da engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. klasse.
  • Modersmålsundervisning på tysk eller fransk tilbydes kun, indtil dit barn får sproget som fag eller valgfag i folkeskolen, dvs. normalt til og med 4. skoleår.
  • Øvrige EU og EØS-sprog tilbydes fra 0-9.-klasse.

Dit barn kan tilmeldes modersmålsundervisning, hvis I har oprindelse i ét af disse lande:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
 
Børn fra Færøerne og Grønland er også berettiget til at modtage modersmålsundervisning.

Find tilmeldingsskema herunder.