I Fredensborg Kommune arbejder kommunens skoler målrettet med at udvikle undervisningen med udgangspunkt i folkeskolens tre nationale mål: 

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Skolerne i Fredensborg Kommune går efter høj kvalitet i tilbuddet og er parate til at prøve nye veje for at opnå dette.