I 2013/14 blev skolevejenes trafikfarlighed i Fredensborg Kommune vurderet.
Enkelte veje er blevet enten tilføjet eller revurderet i 2018.

Her kan du se et kort over trafikfarlige veje i Fredensborg Kommune

Listen herunder indeholder en kort beskrivelse af de veje, der er blevet vurderet trafikfarlige.
En deltaljeret beskrivelse af vejforholdene finder du i folderen
Information om kørsel til skole – skoleåret 2020- 2021

Trafikfarlige veje 

 

Trafikfarlige krydsningsteder