Folkeskoleelever i Fredensborg Kommune kan få gratis transport til og fra distriktsskolen ud fra kriterier om afstand og trafikfarlighed.

Spørgsmål om befordring kan altid rettes til skoler@fredensborg.dk