Grøn varme er et projekt, der skal skitsere vejen til en fossilfri varmeforsyning senest i 2035.

Projektet er gennemført sammen med Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Helsingør kommuner samt forsyningerne Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør.

Kommunerne skal bidrage til at opnå det nationale klimamål om 70 % reduktion i 2030 og her spiller omstilling af varmesektoren en afgørende rolle. Projektet skal præsentere en samlet strategi for, hvordan der kan opnås fossilfri varmeforsyning i 2035. Strategien tager udgangspunkt i følgende 5 indsatsområder:

  • Indsatsområde 1: Fossilfri og effektiv fjernvarme
  • Indsatsområde 2: Udbredelse af fjernvarme
  • Indsatsområde 3: Fossilfri individuel opvarmning
  • Indsatsområde 4: Ejerskab
  • Indsatsområde 5: Styrket samarbejde og forankring

Kontakt

 
Kontakt klima@fredensborg.dk, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.