Sammen med Hørsholm, Rudersdal og Helsingør samt forsyningerne Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør er der igangsat et projekt, der skal skitsere vejen til en fossilfri varmeforsyning senest i 2035.


Kommunerne skal bidrage til at opnå det nationale klimamål om 70 % reduktion i 2030 og her spiller omstilling af varmesektoren en afgørende rolle. Projektet skal præsentere en samlet strategi for, hvordan der kan opnås fossilfri varmeforsyning i 2035. Strategien vil indeholde:

  • Nødvendige delmål og målemetoder frem imod en fossilfri varmeforsyning i 2035.
  • Forslag til handlingsplan med konkrete tiltag frem imod første delmål i 2025.
  • Etablering af fælles værktøjskasse med ensartede procedurer og retningslinjer for projektgodkendelser og dispensationer.

Kontakt

 
Kontakt klima@fredensborg.dk eller projektleder Rasmus Bo Hansen rasbo@rudersdal.dk, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.