Nye planer for fjernvarme


Norfors har i juni en udbygningsplan for fjernvarmen i Fredensborg Kommune frem mod 2028.
Planen er lavet ud fra en analyse af, hvor det, indenfor rammerne af lovgivningen, er muligt for Norfors, at forsyne med fjernvarme.
Planen skal udmøntes i konkrete projektforslag for delområderne, inden der kan udrulles fjernvarme.

Læs om hovedpunkterme i udbygningsplanerme her 

Norfors udbygningsplan er en del af projektet Grøn Varme – fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035. 

Inden udgangen af 2022 vil kommunen fremlægge en ny varmeplan, der viser de områder, hvor det er muligt at etablere fjernvarme.
Alle boligejere vil også modtage et brev med nærmere information om varmeforsyning.

 

Proces for udbygning af fjernvarme i Fredensborg Kommune

  • Juni 2022: Norfors præsenterede udbygningsplanen for fjernvarme, der beskriver Norfors’ vurdering af, hvilke områder der kan tilbydes fjernvarme og i hvilken rækkefølge.
  • 27. sep. 2022: Kommunen afholder borgermøder om fjernvarme.
  • Sep.-nov. 2022: Kommunen udarbejder en ny varmeplan på baggrund af Norfors’ udbygningsplan.
  • Inden udgangen af 2022: Alle boligejere i kommunen modtager et brev om muligheder for varmeforsyning
  • --> Norfors udarbejder projektforslag for fjernvarme for de enkelte områder, der behandles af Fredensborg Kommune. Der vil løbende være planlægning og gennemførsel af projektforslag.

Se om du kan få fjernvarme

Du kan se planerne for fjernvarmeudbygning i Fredensborg Kommune på dette kort på Norfors’ hjemmeside

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål til kortet eller planerne om fjernvarme, kan du kontakte Norfors på minvarme@norfors.dk
 

Kommunens kort

Du kan også se på kommunens kort (WebGis) om du bor i et område, der er udlagt til fjernvarme eller naturgas. 

  • Vælg ”Din ejendom”
    Vælg ”Varmeforsyning”
     Du kan søge på din adresse og se din varmeforsyning.

Hvorfor er det ikke alle, der kan få fjernvarme?

Ifølge varmeforsyningsloven må der kun etableres fjernvarme i områder med positiv samfundsøkonomi. Derfor er det ikke alle steder, der kan etableres fjernvarme, selvom der er mange, der ønsker det.

Vi har udarbejdet spørgsmål / svar med de vigtigste punkter, som du kan læse her.
 

Er der tilslutningspligt til fjernvarme?

Der kan ikke længere pålægges ny tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning. Det betyder, at når Norfors udruller fjernvarme i kommunen, kan du frit vælge, om du vil tilsluttes eller ej.

I de områder, der allerede er udlagt til fjernvarme, kan der være enkelte områder, hvor der pålagt tilslutningspligt i lokalplanen.
Tjek derfor altid din lokalplan, hvis du ønsker at koble dig fra fjernvarmen.