Vores klima er under forandring, og i Fredensborg Kommune kan boligejere opleve konsekvenserne af både skybrud og stormflod på egen grund.
Oversvømmelser på vores grunde kan ramme den enkelte grundejers bolig og pengepung.

I samarbejde med tre grundejerforeninger har Fredensborg Kommune, videnscenteret Klikovand og Forsikring&Pension derfor udviklet en klimatilpasningsguide til grundejere i kommunen.

Du kan læse mere om, hvordan du kan forebygge og håndtere klimaforandringer her