I løbet af det næste 1 ½ år skal Fredensborg Kommune, ligesom 46 andre danske kommuner, skrive en såkaldt DK2020 klimaplan.

DK2020 er et landsdækkende projekt, som går ud på at alle kommuner i Danmark skal have en plan for, hvordan kommunen bliver klimaneutral og klimatilpasset i 2050.

Fredensborg Kommune er allerede aktiv på mange fronter for at spare energi og skære ned på drivhusgasudslippet, men med DK2020 klimaplanen kommer kommunen op i et nyt gear.

  • Vi skal gøre mere af det grønne, vi er i gang med og vi skal også tænke nyt. Og planlægge på længere sigt og på tværs.
  • DK2020 klimaplanen skal beskrive, hvordan vi bliver modstandsdygtige overfor ekstremregn og havvandsstigninger – vand fra oven og neden.
  • Og hvordan vi går i nettonul med vores klimagas udledning i 2050. Derfor skal klimaplanen sætte milepæle og arbejde med flere ting, der virker. 
  • På længere sigt skal der både teknologiske løft og adfærdsændringer til for at nå målene, og faktisk også arbejde for ændring af nationale love og regler.


Klimaplanen skal i høj grad også handle om borgere og virksomheder i kommunen, som skal inddrages og bidrage.
Derfor arrangerer kommunen bl.a. en klimakonference og laver et klimaråd i 2021.

Grøn omstilling

Ved at fremme energieffektivisering, grønne energiformer samt grøn transport, vil Fredensborg Kommune sikre den grønne omstilling: 
Kommunen har ambition om at:

  • leve op til Parisaftalens 1,5° C målsætning
  • bidrage til at nå den regionale målsætning om en fossilfri el- og varmesektor i 2035
  • bidrage til en fossilfri transportsektor i 2050
  • leve op til de nationale målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udslippet i 2030.


Kommunens indsatser har fokus på forskellige kilder til CO2-udledning og bidrager sammen til at nå målet om at reducere CO2..
CO2-udledningen for hele Fredensborg Kommune er faldet med knap 20 procent fra 2010 til 2015.