Fredensborg Kommune er der forskellige leverandører af varme

Fredensborg Kommune er myndighed for den kollektive forsyning, der enten består af fjernvarme eller naturgas.

 

Som myndighed er vi ansvarlige for at forsyningen overholder
varmeforsyningsloven og
tilslutningsbekendtgørelsen.

Lovgivningen på varmeområdet skal sikre at den energi, der distribuerer varme og varmt vand til vores boliger og bygninger, bliver brugt på den bedste måde for både samfund og miljø. Derudover tilskriver den også at afhængigheden af olie og naturgas til opvarmning mindskes.

Nedenstående kort er en skitse (fra 2019) over de kollektive forsyningsområder i Fredensborg Kommune.

Forsyningskort

Har du ikke mulighed for at koble dig på den kollektive opvarmning i kommunen, har du i stedet mulighed for individuel opvarmning.