I Fredensborg Kommune har vi en vision om, at hele varmeforsyningen i kommunen er fossilfri senest i 2035. Derfor hjælper vi borgerne med at finde alternativer til fx olie- og naturgasfyr.
 

Få inspiration til valg af ny varmeforsyning

Går du med tanker om at skifte dit olie- eller naturgasfyr til noget mere grønt?
sparenergi.dk kan du finde information om, hvilke alternative varmeforsyningsløsninger der er attraktive for dig.

Få et gratis energitjek

I samarbejde med Transition tilbyder Fredensborg Kommune et gratis energitjek.
Her vil en rådgiver hjælpe dig med at finde den rette løsning til dig og hjælpe med at finde frem til eventuelle tilskud og besparelser. Book tid her


Gå sammen med dine naboer om en fælles varmeforsyning 

I nogle områder med tæt, -lav bebyggelse, fx række- og kædehuse, hvor der ikke er mulighed for fjernvarme, kan det være relevant at gå sammen om en fælles varmeforsyningsløsning.
Af hensyn til støj kan det være uhensigtsmæssigt at placere individuelle varmepumper til hver bolig. Her kunne fx en stor fælles varmepumpe i stedet være en løsning.

Synes du det lyder interessant?
Energicenteret tilbyder gratis rådgivning til boligkvarterer, hvor det kan være en løsning.
Kontakt Energicenteret og hør mere på 72 56 59 04 eller klima@fredensborg.dk

 

Varmepumpe

En varmepumpe kan være et godt alternativ, hvis du opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden tilkoblingsmuligheder til fjernvarme.

Hvis du beslutter dig for at installere en varmepumpe, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i dit behov. Varmepumper kan ikke alle det samme og det er derfor vigtigt at vælge den rigtige type ud fra dit behov i forbindelse med varmeforbrug og varmeform. Du bør ligeledes overveje den mest hensigtsmæssige placering til den udvendige del af varmepumpen for at undgå unødige støjgener for dig selv og dine omgivelser.

På denne side kan du finde vejledning og gode råd til hvad du bør være opmærksom på, inden du investerer i en varmepumpe.

Jordvarme

I Fredensborg Kommune skal du altid søge om tilladelse til at anlægge et jordvarmeanlæg.
Se punktet ”Hvordan søger jeg tilladelse?" herunder.

Et jordvarmeanlæg udnytter den naturlige varme, som findes i jorden.
Varmen i jorden stammer fra solindstråling, nedbør, grundvandsstrømning og geotermisk energi. Da varmen findes naturligt i jorden, er jordvarme en vedvarende energiform og dermed et miljøvenligt alternativ til opvarmning med olie, el eller naturgas.

Hvis du ønsker at etablere et anlæg til jordvarme, skal du i langt de fleste tilfælde have en tilladelse fra Fredensborg Kommune.

Jordvarmeanlæg kan enten være et horisontalt (vandret) eller et vertikalt (lodret) anlæg.
 

 

Brændeovne

Her kan du finde gode råd om, hvordan du fyrer korrekt op i din pejs eller brændeovn, og dermed reducerer de sundhedsskadelige partikler samt evt. gener for omgivelserne.
Du kan også læse om, hvad du kan gøre, hvis du føler dig generet af røg fra en nærliggende brændeovn.

 

Læs om solvarme og naturgas