Sproggaven er en tidlig pædagogisk sprogindsats som supplement til børns sprogindlæring.
En tidlig sprogindsat kan være af afgørende betydning for børns muligheder senere i livet.