I Fredensborg Kommune er der stort fokus på børns overgange.
Det drejer sig om overgangene fra hjemmet og sundhedsplejen til vuggestue og børnehave og videre derfra til SFOI og skole og senere SFOII.

Der er også de interne overgange samt overgangene fra almen- til specialområdet og omvendt.

I arbejdet med overgange er der fokus på følgende:

  • At sikre, at overgangen fra ét tilbud til et andet er en tryg oplevelse for både børn og forældre
  • At tage udgangspunkt i anerkendelsen af barnets ressourcer og potentialer
  • At inddrage forældrene respektfuldt så tidligt som muligt
  • At inddrage børnene som forberedelse til en overgang alt efter barnets alder og behov
  • At videregive viden om, hvilke relationer der virker ift. det enkelte barn
  • At de professionelle, der samarbejder omkring overgangsarbejdet, har kendskab til og indsigt i hinandens målsætninger samt metoder og arbejdsgange