Pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne

Det er Fredensborg Kommunes ansvar at sikre at alle kommunale, selvejende og private dagtilbud bliver drevet på en faglig kvalificeret måde.
Det sikres hvert år gennem anmeldte og uanmeldte tilsyn.
Tilsynsopgaven varetages af to pædagogiske konsulenter fra Center for Skole og Dagtilbud. Konsulenten har to bysamfund at føre tilsyn med, som skifter hvert andet år for at sikre uvildighed i opgaven.

Tilsynet har ligeledes til opgave at sikre, at dagtilbuddene arbejder med de fastsatte mål for Fredensborg Kommunens Børne- og Ungepolitik.

Herunder ses retningslinjer der er udarbejdet for at sikre gennemsigtighed og ensartethed i forbindelse med de årlige pædagogiske tilsyn.

Til vurdering indenfor tilsynsområderne benyttes vurderingsskala med tre kategorier.

De ses herunder.

Observation og dialog - sådan gør vi 

Har du brug for at tale med en pædagogisk konsulent?

Som forældre kan du altid henvende dig til de pædagogiske konsulenter i Center for Skole og Dagtilbud, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til den pædagogiske kvalitet i dit barns institution.

Center for Skole og Dagtilbud
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
Telefon 72 56 50 00
Send os en mail digitalt gennem e-Boks