Pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne

Det er Fredensborg Kommunes ansvar at sikre at alle kommunale, selvejende og private dagtilbud bliver drevet på en faglig kvalificeret måde.
Det sikres hvert år gennem anmeldte og uanmeldte tilsyn. Tilsynsopgaven varetages af to pædagogiske konsulenter fra Center for Skole og Dagtilbud. Konsulenten har to bysamfund at føre tilsyn med, som skifter hvert andet år for at sikre uvildighed i opgaven.

Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn findes i dagtilbudsloven og retssikkerhedsloven.

Uddrag retssikkerhedsloven § 16:

” Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.”

Uddrag fra dagtilbudsloven §5 Stk. 2. 

”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet, herunder beskrive, hvordan tilsynet med det pædagogiske indhold, jf. stk. 1, tilrettelægges, og

1) hvordan kommunen anvender anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og sikrer uvildighed i tilsynet, jf. § 5 a, stk. 2 og 3,

2) hvordan kommunen anvender data, herunder observationer, i tilsynet, jf. § 5 a, stk. 4 og 5, og

3) processen for iværksættelse af skærpet tilsyn og for udarbejdelse af en handleplan, jf. § 5 b, stk. 3-5.

§ 7 i dagtilbudsloven definerer formålsbestemmelse for dagtilbud: ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv”.

Tilsynet har ligeledes til opgave at sikre, at dagtilbuddene arbejder med de fastsatte mål for Fredensborg Kommunens Børne- og Ungepolitik

Nærværende retningslinjer er udarbejdet for at sikre gennemsigtighed og ensartethed i forbindelse med de årlige pædagogiske tilsyn.

Har du brug for at tale med en pædagogisk konsulent?

Som forældre kan du altid henvende dig til de pædagogiske konsulenter i Center for Skole og Dagtilbud, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til den pædagogiske kvalitet i dit barns institution.

Center for Skole og Dagtilbud
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
Telefon 72 56 50 00
Send os en mail digitalt gennem e-Boks