En privat pasningsordning er primært baseret på en aftale mellem forældrene og en barnepasser, hvor forældrene fungerer som arbejdsgivere.

Det indebærer, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde alternativ pasning ved sygdom og ferie.

Det betyder også, at barnepasseren kan opsige aftalen om pasning af barnet, ligesom der ikke er regler om forældreindflydelse. Samtidig er der færre pædagogiske krav, der skal overholdes, eksempelvis skal der ikke udarbejdes en pædagogisk læreplan.