Pasning af eget barn 

Du kan søge tilskud til pasning af eget barn jævnfør følgende vilkår og betingelser.

Tilskud til børn i alderen 24 uger og op til 3 år 

  •  6.716 kr. pr. måned pr. barn. 
  • Tilskuddet er A-skattepligtigt og udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud. 
  • Der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. 
  • Tilskuddet udbetales i minimum 8 uger og maksimum 1 år.

Privat pasning 

En privat pasningsordning er primært baseret på en aftale mellem forældrene og en barnepasser, hvor forældrene fungerer som arbejdsgivere.

Det indebærer, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde alternativ pasning ved sygdom og ferie.

Det betyder også, at barnepasseren kan opsige aftalen om pasning af barnet, ligesom der ikke er regler om forældreindflydelse. Samtidig er der færre pædagogiske krav, der skal overholdes, eksempelvis skal der ikke udarbejdes en pædagogisk læreplan.