11 lukkedage med mulighed for alternativ pasning


Dagtilbud, SFO I og SFO II (klubber) kan afholde 11 lukkedage om året. Der er mulighed for alternativ pasning disse dage – dog ikke i SFO II (klubber).
Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor institutionen holder helt eller delvist lukket.
Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage

Byrådet har besluttet, at daginstitutionerne og SFO’er i Fredensborg kommune er lukket på følgende dage:
  • 5 dage besluttet af bestyrelsen
  • Uge 29
  • Nytårsaften 31. december. Falder nytårsaften på en lørdag/søndag bortfalder lukkedagen.
2 lukkede dage uden mulighed for alternativ pasning
Udover de 11 lukkedage om året er alle dagtilbud, fritidsinstitutioner samt SFO I og SFO II, lukket d. 5. juni (Grundlovsdag) og d. 24. december (juleaftensdag) uden mulighed for alternativ pasning.

Se åbningstider og lukkedage for SFO I og SFO II på skolernes hjemmesider