Projektet Børn Formidler Natur er målrettet vuggestuer og børnehaverne i Humlebæk og Nivå de næste to år og de efterfølgende to år i samtlige børnehaver i hele kommunen.

Børn Formidler Natur vil skabe sammenhæng mellem børns læring i daginstitutionen og i familien.
I daginstitutionen laver børnene aktiviteter i temaer ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. 
Hvert tema afsluttes med en familieevent, hvor børnene formidler aktiviteterne til deres familier.