I Fredensborg Kommune – Ældre og Omsorg – tilbyder vi vejledning til de borgere, som er pårørende til en ældre i aldersgruppen 65 år og derover.

At være pårørende kan være udfordrende.
Det er derfor vigtigt, at du ved, hvor der kan findes hjælp, hvis du føler dig belastet eller har brug for støtte.

Du kan blandt andet: 

  • Få vejledning i hvor og hvordan du kan søge hjælp
  • Få information om aktiviteter, tilbud og foreninger i kommunen
  • Tale om følelsesmæssige problemstillinger
     

Du kan kontakte pårørendevejlederne på alle hverdage mellem kl. 9-10 og mandage mellem kl 14-17.
Ved behov kan der desuden træffes aftale om en personlig samtale med pårørendevejlederen på Rådhuset.

Ring til Carina Corbignot på 72 56 25 77 eller 
Solveig Dahl Andersen på 72 56 24 29