Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Borgerservice Hjælpemidler

Hjælpemidler

Kommunen kan yde støtte til anskaffelse og betaling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Bevilling og udlån af hjælpemidler sker efter en konkret og individuel vurdering, foretaget af sagsbehandlerterapeuterne. For at kunne foretage en faglig kvalificeret vurdering vil sagsbehandlerterapeuten ofte have behov for at besøge borgeren i hjemmet, og det kan være nødvendigt at indhente lægedokumentation.

Hjælpemidlerne skal i væsentligt grad kunne lette den daglige tilværelse og afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse. Når betingelserne er opfyldt, og sagsbehandlerterapeuten har vurderet behovet for hjælpemidler, stilles det billigst egnede hjælpemiddel til rådighed. Dette vil ofte være et genbrugshjælpemiddel.

Hjælpemiddelcentralen - Kvik-Service - er Fredensborg Kommunes supplement til den ordinære sagsbehandling af hjælpemiddelsansøgninger, og er et tilbud til de, af kommunes borgere, som har lyst og mulighed for selv at tage på Hjælpemiddelcentralen.

Hjælpemidler til udlån kan fx være sengeklodser, ståstøttestol eller hjælpemidler til bad og toilet. Der vil normalt ikke kunne ydes tilskud til hjælpemidler, der er anskaffet inden bevil­lingen er givet.

Er der tale om et midlertidigt behov for hjælpemidler, fx efter en indlæggelse eller tilskadekomst, henvises der til sygehuset, som vil sørge for at rekvirere de nødvendige hjælpemidler.

Der kan ikke ydes hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, fx til drift, rengøring eller vedligeholdelse.

Reparation af hjælpemiddel
Reparationer udføres efter aftale med sagsbehandlerterapeuterne. Ring på 72 56 25 74 for en nærmere aftale om reparation.  

Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning. Brugeren af hjælpemidlet betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning.

Oplysninger til din ansøgning om hjælpemiddel
Kommunens sagsbehandlere må kun bevilge støtte til hjælpemidler, hvis du har ret til det efter loven. Derfor har de brug for at vide noget om dig og din situation, for at kunne afgøre, om du kan få det, du har søgt om.

Retssikkerhedsloven og forvaltningsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter borgeren og kommunen har i behandlingen af ansøgninger om hjælp, herunder også hjælpemidler.

Kommunen skal give dig mulighed for at medvirke til behandlingen af din sag, og har ansvaret for at indhente de oplysninger, der har betydning for din sag. Sagsbehandleren vil først og fremmest spørge dig, men kan også, hvis du har givet tilladelse til det, indhente oplysninger fx fra din privatpraktiserende læge eller en speciallæge.

Du har pligt til at samarbejde
Din sagsbehandler skal selvfølgelig acceptere, hvis der er ting, du ikke vil oplyse,  eller hvis du ikke vil give tilladelse til, at der indhentes oplysninger fra andre. Din ansøgning afgøres så uden disse oplysninger. Det kan betyde, at du ikke får den hjælp, du har søgt om eller at du får mindre end det, du har søgt om.

Som borger har du pligt til at samarbejde med sagsbehandleren, og bidrage med relevante oplysninger. Det er sagsbehandlerens opgave at give dig mulighed for dette. Det betyder bl.a. at hvis du ikke kan tale, forstå dansk eller har et svært hørehandicap, kan du få gratis hjælp fra en tolk. Det er sagsbehandleren der vurderer, om du har ret til tolk eller behov for anden hjælp på grund af et handicap.

Kom med alle relevante oplysninger fra starten
Det er vigtigt at komme med så mange oplysninger som muligt allerede i forbindelse med ansøgningen. Det har vi her på siden givet dig mulighed for, og vi håber selvfølgelig, at det er til gavn for både dig og os.

Når du sender din skriftlige ansøgning til os, håber vi du vil benytte dig af muligheden for at udfylde et af vores spørgeskemaer. Vælg relevant skema, udfyld det og send det sammen med din ansøgning.

Søger du om flere forskellige hjælpemidler, skal du naturligvis stadig kun udfylde et spørgeskema

Har du behov for kropsbårne hjælpemidler, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Obligatorisk selvbetjening

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

  • ortopædisk fodtøj
  • kompressionsstrømper
  • proteser, fx arm-, ben-, bryst- og øjenproteser
  • støttekorsetter og bandager
  • parykker
  • stomihjælpemidler, bleer og katetre
  • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten.

Skrevet af Social-, Bolig- og  Ældreministeriet

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Translate Høringer og afgørelser Tilmeld dig Klimaforum.fredensborg.dk Kommunen på kort Oplevfredensborg.dk Facebook - Fredensborg Kommune
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback