Kommunen kan yde støtte til anskaffelse og betaling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Bevilling og udlån af hjælpemidler sker efter en konkret og individuel vurdering, foretaget af sagsbehandlerterapeuterne. For at kunne foretage en faglig kvalificeret vurdering vil sagsbehandlerterapeuten ofte have behov for at besøge borgeren i hjemmet, og det kan være nødvendigt at indhente lægedokumentation.

Hjælpemidlerne skal i væsentligt grad kunne lette den daglige tilværelse og afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse. Når betingelserne er opfyldt, og sagsbehandlerterapeuten har vurderet behovet for hjælpemidler, stilles det billigst egnede hjælpemiddel til rådighed. Dette vil ofte være et genbrugshjælpemiddel.