Som forældre har I ret til at holde barselsorlov, når I får et barn.

De fleste kan få barseldagpenge under deres orlov.
Barseldagpenge erstatter den indkomst, man ellers ville have haft. Det er din arbejdssituation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.