Her kan du finde nyttige oplysninger om jord og jordhåndtering.

  • gebyrtakster for anvisning af anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald
  • gældende regler for ren, lettere forurenet og forurenet jord.
  • håndtere/flytte jord på/fra din ejendom – f.eks. i forbindelse med et byggeri.
  • undersøge om jorden på din ejendom skal håndteres som ren, lettere forurenet eller forurenet.