Så er bredbåndpuljen åben for ansøgninger

  • I kan ansøge til forbedring af dækning i et sammenhængende område (minimum 2 adresser, men jo større tilslutningsprocent, jo højere point).
  • Bredbåndspuljen er et statsligt initiativ, der drives af Energistyrelsen. 
  • Årets pulje er på 100 mio. kr. hvilket svarer til cirka 107.000 tilskudsberettigede adresser. 
  • Formålet er at forbedre dækning i tyndt befolkede, dårligst dækkede områder. 
  • Ansøgninger vurderes ud fra en pointmodel. Byzoner kan ikke søge om tilskud, mens landzoneadresser  får ekstra point (i forhold til sommerhusområder).
  • Fredensborg Kommune giver et tilskud pr. adresse, der godkendes til at modtage bredbåndspuljen. Dette gøres, fordi projektet således får flere point og derfor bedre mulighed for at modtage midler fra bredbåndspuljen.

God bredbåndsdækning gavner alle i kommunen - både borgere og virksomheder.
Adgang til god bredbåndsdækning varierer meget i Fredensborg Kommune. Mange steder er bredbåndsdækningen god, men andre steder er den utilstrækkelig, hvilket gør det vanskeligt at begå sig i et digitalt Danmark.