God bredbåndsdækning gavner alle i kommunen - både borgere og virksomheder.
Adgang til god bredbåndsdækning varierer meget i Fredensborg Kommune. Mange steder er bredbåndsdækningen god, men andre steder er den utilstrækkelig, hvilket gør det vanskeligt at begå sig i et digitalt Danmark.