God arkitektur af høj kvalitet 2021

Fredensborg Kommune indeholder mange eksempler på god arkitektur af høj kvalitet. Det vidner årets prisuddeling om, som fandt sted onsdag den 3. november 2021 på rådhuset. Der blev uddelt i alt seks priser samt hædrende omtale til Sletten beboerforening.

De to arkitekturpriserne gik til en nyfortolkning af et længehus i landzone samt til en kontorbygning i tilknytning til Louisiana Museum Of Modern Art.

Der blev uddelt fire bevaringspriser alle projekter inden for renovering eller nybyggeri i Sletten fiskerleje i Humlebæk.

Bedømmelseskomiteen valgte i år at tildele hædrende omtale til Sletten beboerforening som en påskønnelse af deres frivillige arrangement bl.a. i forbindelse med bevaringsudvalget.

 

Begrundelserne for bedømmelseskomiteen valg kan ses herunder.

Arkitekturpris 2021, énfamiliehus i landzone

Rådgiver: Sivager arkitekter

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Huset i skovkanten har et nutidigt og moderne arkitektonisk udtryk.

I størrelse og proportioner er huset nænsomt tilpasset det omkringliggende terræn. Det enkle materiale- og farvevalg med bl.a. forpatineret zink og træbeklædning i to varianter indgår i et fint samspil med naturen.

I projektet indgår flere bæredygtige løsninger b.la. solenergi, jordvarme og genanvendelse af byggematerialer.

Med et nutidigt bud på et klassisk længehus som nøje er tilpasset omgivelserne og for at indarbejde flere bæredygtige løsninger i projektet tildeler Fredensborg kommune hermed Arkitekturprisen 2021.”

Arkitekturpris 2021, kontorbygning, Havnevej 5 i Humlebæk

Ejer: Louisiana Fonden

Rådgiver: Wohlert arkitekter

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Louisiana Museum Of Modern Art havde brug for mere plads til deres personale, og det skulle være en bygning der kunne indgå i det eksisterende havnemiljø.

Bådhuset blev motivet for bygningen, der med sin enkle og lange bygningskrop, lægger sig vinkelret mod kysten. Bygningen har sortmalet lodret træbeklædning og passer på den måde smukt ind i omgivelserne. I projektet er indarbejdet flere bæredygtige tiltag som f.eks. solceller på tagfladen, og der er brugt enkle løsninger til at regulere indeklimaet.

For bygningens fine tilpasning i det omkringliggende havnemiljø og kystlandskab, samt dets enkle og smukke bud på en ny kontorbygning tildeler Fredensborg Kommune Arkitekturprisen 2021.”

Bevaringspris 2021, renovering af Gl. Strandvej 135 i Humlebæk

Ejer: Anette Buur Bangsgaard og Aage Krogh

Rådgiver: Anette Buur Bangsgaard

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Det gamle fiskerlejehus har gennemgået en større renovering. Nyt stråtag, nye kviste samt en genopretning af facaderne.  

Genopretning af facaderne har bl.a. bestået i at udskifte  vinduer i gavl og nordfacade med vinduer som i proportioner og stilart passer til fiskerlejehuset.

Det kræver en stor indsat at gennemføre sådanne tiltag, men det har stor betydning for det samlede resultat, og tjener som et godt eksempel for andre.

For det flotte resultatet med renovering af fiskerlejehuset tildeler Fredensborg Kommune hermed en bevaringspris 2021.”

Bevaringspris 2021, Genopbygning og renovering af Gl. Strandvej 160A

Ejer: Louise Albeck Heilmann

Rådgiver: arkitekt Sophus Bruun

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Det halve dobbelthus ved Gl. Strandvej 160A fremstod for nogle år siden med sætningsskader i fundament og murværk. Huset er nu genopbygget og renoveret i samme dimensioner, materialer og konstruktion, som det oprindelige hus. Som et bæredygtigt tiltag kan nævnes at de oprindelige tagsten er genanvendt. 

For den fine renovering med respekt for dobbelthusets arkitektoniske udtryk tildeler Fredensborg Kommune en bevaringspris 2021.”

sdfg

Bevaringspris 2021, nyt fiskerlejehus ved Gl. Strandvej 141

Ejer: Yolanda Baz og Henrik Hassing Nielsen

Rådgiver: Hassing Entreprise af 2011 Aps

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Det er ikke ofte der er mulighed for at bygge et nyt fiskerlejehus i  Sletten, men i tilfældet ved Gl. Strandvej 141 opstod muligheden, da det oprindelige hus nedbrændte. De nye ejere har gennemført et flot projekt hvor det er lykkedes at opføre et hus med et arkitektoniske udtryk som nænsomt er tilpasset den omkringliggende bebyggelse og gaderum.

For det nye fiskerlejehus, og den gode tilpasning til området tildeler Fredensborg Kommune en bevaringspris 2021.”

Bevaringspris, nyt fiskerlejehus ved Gl. Strandvej 131A

Ejer: Susanne og Lauge Sletting

Rådgiver: Arkitekterne Jens Fredslund og Ole Gullits

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Det oprindelige hus på adressen stod ikke til at redde på grund af bl.a. råd- og sætningsskader. Det nye fiskerlejehus er opført som en længebygning mod Gl. Strandvej, og med en mindre havestue mod øst. Huset er i proportioner og materialevalg nøje tilpasset området, og projektet er skabt i respekt for intentionerne i den bevarende lokalplan.

For det fine fiskerlejehus, og for at gennemføre et projekt som er med til at bevare bygningskulturen i Sletten Fiskerleje tildeler Fredensborg Kommune en bevaringspris 2021.”

Hædrende omtale til Sletten beboerforening

Bedømmelseskomiteen valgte i år valgt også at tildele hædrende omtale til en beboerforening, som er med til at gøre en særlig indsat.

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Sletten er et helstøbt og meget velbevaret eksempel på et fiskerleje, som med sin tætte bebyggelse og nære relation til kysten fortæller en tydelig historie om livet i fiskerlejet.

Bygningsmæssigt fremstår Sletten meget helstøbt med en blanding af

Fiskerlejehuse og borgerhuse. Karakteristisk for området er også de små snoede veje og kroge, som giver oplevelsesrige byrum.

Sletten beboerforening er med til at bevare fiskerlejets særegne karakter f.eks. ved at frivillige repræsentanter fra beboerforeningen indgår i bevaringsudvalget som hvert år er med til at behandle byggesager i området.

Bedømmelseskomiteen påskønner Sletten beboerforenings frivillige engagement. Fredensborg Kommune tildeler hermed hædrende omtale til Sletten beboerforening.”

Plaketter 

Disse smukke plaketter blev givet til vinderne af bygningspræmiering 2021.

Se vedtægter for præmiering af god arkitektur herunder.