Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Møllevejen - hjælp til børn, unge og familier Møllevejen - Vejledning

Møllevejen - Vejledning

Vores psykologer og vejledere fra Vejledning kan tilbyde rådgivning og sparring omkring mange forskellige typer af udfordringer. 
Det kan være dit barn er begyndt at have svært ved at komme i skole, eller giver udtryk for mange bekymringstanker. Det kan også være, at du som forælder er bekymret for dit barns trivsel generelt og/eller faglige og sociale udvikling. 

Vores logopæder i Vejledning kan tilbyde rådgivning, sparring og indsatser, når der opstår en bekymring for et barns sprog, kommunikation eller hørelse. 

Samarbejdet vedrørende dit barns trivsel begynder med et indledende møde, hvor I som forældre og skole eller dagtilbud deltager. I, som er tæt på barnet i dagligdagen, vil have mulighed for at dele jeres bekymringer og ønsker for barnet. På baggrund heraf, vil vi i fællesskab finde ud af, hvordan det videre forløb skal være. Der kan eksempelvis aftales et fokus på mødet, som I derhjemme og dagtilbud/skole arbejder videre med. Det kan også være, at vi fra Vejledning vil lave nogle observationer på stuen/i klassen, tilbyde sparring til fagteamet omkring jeres barn eller, at vi i fællesskab beslutter, at der skal laves en pædagogisk psykologisk vurdering af jeres barns behov for støtte. 

I Vejledning samarbejder vi tæt med andre faggrupper i Center for Familie og Unge og Center for Skole og Dagtilbud.
Ønsket hermed er, at sikre en helhedsorienteret hjælp til dit barn og til jer som familie.

Er du bekymret for dit barns udvikling, læring og/eller trivsel?

Hvis du/I oplever udfordringer, der kunne høre til i Vejledning, anbefaler vi, at I kontakter jeres barns skole/dagtilbud, da vores erfaring er, at vi bedst styrker trivsel, udvikling og læring når vi samarbejder tæt omkring jeres barn. 

Kontakt

Se kontakt til skolerne

Se kontakt til daginstitutioner


Har du spørgsmål eller brug for en kort sparring?  


Hvis du har spørgsmål eller har brug for sparring ift. dit barns trivsel og udvikling, er du altid velkommen til at kontakte vores anonyme rådgivningstelefon – FAUK. Vi kan ligeledes vejlede dig ift. hvem du/I kan kontakte, hvis der er behov for mere end blot en sparring. 

Telefonen er åben i tidsrummet 15.00 til 17.00 hver mandag (med undtagelse af helligdage og skoleferier). 
Telefonnummer: 21 58 08 81

Hvad er PPR?


PPR er et kommunalt Pædagogisk Psykologisk Rådgivningstilbud, som består af psykologer, logopæder, praksisvejledere og pædagogiske vejledere.
I Fredensborg Kommune kaldes PPR-funktionen for Vejledning, og hører under Møllevejen - Vejledning, Behandling og Skole, som er fysisk placeret i Nivå.


Hvem kan henvende sig til Vejledning? 

Du kan som forælder, barn eller ung (op til 18 år), pædagog eller lærer henvende dig til Vejledning for at få støtte og rådgivning, i forhold til børn og unges læring og trivsel. Henvendelse til Vejledning skal som udgangspunkt ske gennem skolen eller dagtilbuddet.
Der er tilknyttet psykologer, logopæder og pædagogiske- eller praksisvejledere til samtlige dagtilbud, skoler og specialtilbud i Fredensborg Kommune, og der er ligeledes et samarbejde med dagplejen.

 

Hvad kan vi i Vejledning hjælpe med? 

Eksempler på udfordringer vi kan rådgive og vejlede om: 
•    Begyndende bekymring for barnets trivsel hjemme, i dagtilbud eller i skolen.
•    Udfordringer i familien, eksempelvis skilsmisse.
•    Bekymring om barnets/den unges personlige, faglige og sociale udvikling i skole eller dagtilbud.
•    Vejledning om understøttelse af rammerne omkring børnegruppen i dagtilbud eller i skolen.
•    Understøttelse af barnets/den unges personlige, faglige og sociale behov i hverdagen.
•    Tvivl om barnets tale-, sprog-, og hørermæssige udvikling.
•    Udfordringer i og med børnefællesskaber.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback