Alle husstande i Fredensborg Kommune kan benytte ordningen for afhentning af storskrald.

Storskrald skal bortskaffes ved enten, at bestille afhentning via storskraldsordningen eller aflevering på genbrugspladserne.