Din papirbeholder tømmes fremover hver 8. uge


Mængden af papiraffald, der er blevet indsamlet ved husstandene i Fredensborg Kommune, har gennem de sidste par år været faldende.
For at miljø og økonomi skal gå hånd-i-hånd vil papirbeholderne fremover blive tømt hver 8. uge.
Det betyder, at der vil komme færre skraldebiler på villavejene, der tømmer papirbeholderne og dermed udlede mindre CO2. Ændringen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Du kan se den nye tømmekalender på Fredensborg Forsynings hjemmeside eller hente en pdf her.

Hvis du, indtil ordningen er implementeret, har mere papir end der kan være i din beholder, kan du undtagelsesvis stille papiret ved sidens af spanden i en tæt klar plastiksæk. Hvis du generelt har mere papir end der kan være i papirbeholderen på 8 uger, kan du få en ekstra papirbeholder ved at kontakte Fredensborg Forsyning på telefon 35 29 44 00.

Hvis du ønsker at modtage en SMS-besked eller e-mail inden vi afhenter papir på din adresse, kan du tilmelde dig dette via Fredensborg Forsynings hjemmeside.