Fredensborg Forsyning og kommunen - hvem har ansvar for hvad

Se herunder, så du ved, hvem du skal kontakte. 

Fredensborg Kommune 
Myndighed

Fredensborg Forsyning
Drift og myndighedsforberedende arbejde
 • Affaldsregulativ 
 • Affaldsplan
 • Klassificering og anvisning
 • Tilladelse og dispensationer
 • Håndhævelse af love og bekendtgørelse (påbud, indskærpelser, politianmeldelser)
 • Udarbejdelse af affaladsgebyr
 • Tilsyn 
 • Planlægning og implementering af ordninger
 • Indsamling og transport af husholdningsaffald
 • Tilpasning af eksisterende ordninger
 • Daglige henvendelser vedr. manglende tømning, overfyldning, bestilling af beholdere
 • Beregning og opkrævning af affaldsgebyrer
 • Tilsyn med adgangsforhold