Miljøfarligt affald

I dagens husholdninger er der mange produkter, som bliver til miljøfarligt affald, når de kasseres. Vi bruger flere kemikalier i vores rengøring, til vores hobbyaktiviteter osv.

Om asbest

Asbest er et yderst sundhedsskadeligt materiale, bestående af ultratynde fibre, der kan optages og lejres i kroppen, der ikke er i stand til at nedbryde dem.
På grund af asbestens meget robuste egenskaber har det hyppigt været anvendt i huse og bygninger.

Asbest blev forbudt i mange byggematerialer fra 1986, og der er derfor meget stor sandsynlighed for, at der findes asbest i bygninger fra før 1986. Derudover var asbest tilladt i nogle byggematerialer efter 1986. Ved nedrivning og de fleste reparationsarbejder samt ombygninger på bygninger, er der en risiko for at blive udsat for asbest.

Det er vigtigt at håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre til mennesker og naturen.

Derfor skal asbestholdigt affald anmeldes til kommunen, med mindre der er tale om en mindre IKKE støvende mængde affald, der kan afleveres på kommunens genbrugsplads.
Der kan afleveres op til 20 stk. ubrudte asbestplader/år/ husstand.
Kontakt venligst personalet på genbrugspladsen.
 

Du kan læse mere i nedenstående folder om,  hvor asbest er blevet brugt.