Alle ejendomme skal være tilmeldt ordningen for indsamling af dagrenovation. Det gælder både private husstande, virksomheder og institutioner.

Det er ejeren af en ejendom, der har pligten til at tilmelde ejendommen og anskaffe affaldsbeholdere.
På Fredensborg Forsynings hjemmeside kan du se, hvilke affaldsstativer, og -beholdere, der er godkendt af Fredensborg Kommunen samt priser og dimensioner.

I andelsbolig bebyggelser er det administratoren, der har ansvaret for, at ejendommen er tilmeldt ordningen. Som minimum skal der være et stativ med 110 l sæk pr. boligenhed. Grundejeren skal sørge for at renholde spande og container m.m.

Det er muligt at bestille tre ekstra papirsække for de husstande, der er tilmelde 110 liters affaldsstativ. Du kan læse mere her på Fredensborg Forsynings hjemmeside,  hvor de kan bestilles gratis.

Du kan også købe ekstra affaldssække til dagrenovation i Borgerservice på rådhuset, Egevangen 3B i Kokkedal. Husk for at købe ekstra affaldssække til dagrenovation, skal der bookes en tid under Andet. 

Den fyldte ekstrasæk skal sættes ved siden af dit affaldsstativ og vil blive medtaget ved den førstkommende ordinære afhentning.