Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår i forbindelse med byggeri, renovering, nedrivning, lednings- og anlægsarbejde m.v.
  • Affaldet omfatter bl.a. brokker, træ, asfalt, armeringsjern, vinduer, sanitet, isolering, tagpap, gipsplader m.m.
  • Bygge- og anlægsaffald skal sorteres med henblik på at øge genanvendelsen og nedbringe mængden af affald til forbrænding, specialbehandling og deponering.