Mange materialer i batterierne kan genanvendes derfor er der god grund til at samle batterierne ind.

 

Nogle typer af batterier indeholder tungmetallerne cadmium, bly, kviksølv eller nikkel. Disse stoffer er meget skadelige for mennesker og dyr, hvis de bliver spredt i naturen. Derfor skal man ikke lægge batterier i skraldespanden, da der ved den efterfølgende forbrænding sker en spredning af netop disse stoffer.