Fredensborg Kommune har i samarbejde med Norfors og Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune udarbejdet en fælles affaldsplan for perioden 2014-2020.

Affaldsplanen er gældenden for perioden 2014 til 2020 og sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for affaldssortering.

Affaldsplanen indeholder de overordnede visioner, mål samt konkrete initiativer, der vil blive iværksat i løbet af planperioden.

Med udgangspunkt i den nationale Ressourcestrategi, og Affaldsstatus 2012 er følgende 9 fokusområder blevet udpeget: 

  • Øget sortering
  • Farligt affald
  • Elektronik affald
  • Genbrugspladser
  • Bygge- og anlægsaffald
  • Miljørigtig affaldsindsamling
  • Visuelt miljø
  • Digitalisering
  • Information og samarbejde


Der vil i løbet af planperioden blive iværksat en række aktiviteter for både private husholdninger, erhverv samt kommunens institutioner, skoler mm.

Herudover findes der i Affaldsplanen en tids- og handleplan for, hvornår de forskellige initiativer forventes, at blive gennemført.